Bioresonanca – testiranja – terapija

Bioresonanca – testiranja – terapija

Človeško telo oddaja zelo različna nihanja. Celice, tkiva in organi imajo svoja specifična nihanja, ki so medsebojno povezana in vplivajo drug na drugega. Vsak organ ima tako svoje nihanje.  Tako tudi obolelo tkivo niha drugače kot zdravo. Vsa ta fina elektromagnetna sevanja na tak način nadzorujejo vse procese v naših telesih.
Vsak človek ima svojo specifično sliko nihanj. Ta slika daje informacijo o zdravju ali bolezni. Fiziološka (harmonična) nihanja so značilna za zdravega posameznika s sposobnostjo samoregulacije telesnih procesov. Bolezenska (neharmonična) nihanja pa označujejo bolnega posameznika, ki ni več sposoben samoregulacije. Bolezenska nihanja nastajajo kot posledica neravnovesja v našem telesu. Neravnovesje lahko povzročijo naši notranji dejavniki: čustva (veselje, žalost, jeza, premišljevanje, tuhtanje, strah, prestrašenost, skrb), misli (negativne, pozitivne), vzorci, prepričanja, navade in razvade, zastoj sluzi in krvi; ter zunanji dejavniki, med katere štejemo: vremenske razmere (veter, mraz, vlaga, vročina, ogenj), prehrano, različne zasvojenosti, preobremenjenost, pretirana spolna aktivnost, nepravilne družbene navade, poškodbe, zrak (onesnaženost). Ker telo ne zmore več vzdrževati ravnovesja, sledi bolezen.

Da odkrijemo vzrok nastalega neravnovesja je potrebno opraviti testiranje. Izvajajo se različna testiranja: pet elementov, na različne alergene (inhalacijske, hrano, pijačo, aditive), obremenjenost s toksini, bakterijami, virusi, glivicami, paraziti, težkimi kovinami, raznimi kemikalijami, pesticidi, in sevanji (geopatogeno, elektromagnetno, UW, radioaktivno).      

 

Kako deluje bioresonančna terapija?

Z razvojem računalniške tehnologije so v zadnjih desetletjih razvili učinkovite in moderne naprave. Eden izmed njih  je tudi REMIWAVE PRO.
Pacienta s posebnimi prevodnimi elektrodami vključimo v kibernetski meritveni krog (pacient-elektroda-REMIWAVE aparat-elektroda-pacient). Bioresonančni aparat REMIWAVE beleži pacientova lastna elektromagnetna nihanja in jih s posebnimi visoko specifičnimi filtri loči na harmonična (fiziološka) in bolezenska (patološka). Fiziološka nihanja prek elektrod okrepljena vrne v telo, patološka nihanja pa vrne namenoma spremenjena: lahko so oslabljena, izničena ali v obliki zrcalne slike. Tako spremenjene informacije nihanja iz REMIWAVE aparata prek dovodnega elektrodnega kabla pripeljemo v elektrodo, ki je običajno nameščena na hrbtu. Telo sprejme signal in s poslanim terapevtskim nihanjem preide v resonanco. Telo se odzove s spremenjenimi nihanji, ki jih aparat zabeleži in pošlje nazaj v telo druge frekvence ter energetske vzorce. Tako lahko bolezenska motilna nihanja oslabimo ali jih odstranimo, zdrava nihanja pa okrepimo. Sprememba informacij nihanj v telesu vpliva na biokemične presnovne procese in s tem na uravnovešanje telesa.

Z dodatno funkcijo Wave-scanner nam aparat tudi omogoča, da natančno določimo bolezensko frekvenco testiranca v trenutku testiranja. Na ta način tudi lahko vplivamo na trenutno motečo (bolezensko) frekvenco organizma in jo z bioresonančno terapijo tudi uravnovesimo. 

Bioresonanca je podporna oblika zdravljenja, ki telesu pomaga, da se vrne v stanje harmoničnega nihanja – zdravja.

 

Cilj bioresonančne terapije

je telesu posredovati »zdravilni impulz« in ga s tem podpirati pri zdravljenju in normalizaciji presnovnih procesov. Človeško telo si je tako ponovno sposobno samo sebi pomagati. Ta metoda torej ni usmerjena na zdravljenje oziroma preprečevanje simptomov, ampak pospešuje samozdravljenje organizma kot celote.

Bioresonančna terapija je tako podporna komplementarna terapija pri naslednjih stanjih in boleznih:
● alergijah, ● boleznih dihal, ● oslabljenem imunskem sistemu, ● boleznih sklepov in revmatičnih obolenj, ● kronični utrujenosti, ● prebavnimi težavami, ● infekcijah (bakterije, virusi, glivice, paraziti…), ● bolečinskih simptomih, ● hormonskem neravnovesju, ● ginekoloških težavah, ● uroloških težavah, ● glavobolih, ● migrenah, ● obremenitvah zaradi elektro smoga in geopatij,
● izboljšanju splošnega psihofizičnega stanja.

Izvaja se bioresonančno testiranje osebno, v izrednih razmerah lahko tudi na daljavo. Testiranje traja dve uri.

Energijska izmenjava je 70 €.  DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1

Bioresonančne terapije se ne izvaja brez predhodnega bioresonančnega testiranja. Terapija traja eno uro.

Energijska izmenjava je 40 €.  DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1

Scroll to Top